Roland de Jong Orlando

Close encounter - Roland de Jong Orlando

Verlengd t/m 1 oktober 2020 (onder voorbehoud)

Expositie in de beeldentuin - '30 jaar Concrete Kunst'

Roland de Jong (1961 Schijndel) studeerde in 1990 af aan de Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam. Zijn kunstwerken genieten internationale bekendheid. Zijn werk behoort tot de stroming van de Concrete Kunst, een geometrisch-abstracte stijl waarbij er geen enkele verwijzing naar de realiteit is. Zijn fascinatie met systemen, patronen, regels en het creatieve gebied tussen wiskunde en esthetiek is duidelijk zichtbaar in zijn beelden. Ritme, harmonie en innerlijke progressie zijn daarbij van groot belang. Zijn sculpturen (veelal in Cortenstaal) zijn opgebouwd uit modules, die hij volgens een bepaald plan produceert, bijv. door het systematisch veranderen van de zaaghoek. Bij het rangschikken van die modules maakt hij soms gebruik van getallenseries (zoals Fibonacci), maar ook spelenderwijs doet hij onderzoek naar mogelijke combinaties, waardoor er verrassende, nieuwe vormen ontstaan. De samengevoegde modules vormen uiteindelijk een nieuw geheel, dat meer is dan de som der delen.

Van 8 maart t/m 8 mei 2020 zijn de werken van deze uit Schijndel afkomstige kunstenaar te zien in de beeldentuin.
Op 28 maart opent in de KEG-expo in ’t Spectrum in Schijndel tevens een tentoonstelling van kleinere werken van hem.

Surrender - Roland de Jong Orlando One step beyond - Roland de Jong Orlando