Kleurrijke Vrienden

Dit item is verlopen op 14-05-2018.
Frans Manders - Landschap

4 februari t/m 13 mei 2018

Frans Manders – Jos Leurs – Dorus van Oorschot

Frans Manders (Helmond 1939) is autodidact en vestigde zich pas in 1978 als zelfstandig kunstenaar. Aanvankelijk was hij werkzaam als grafisch ontwerper en illustrator. Hij had daartoe een opleiding gevolgd aan de Academie voor Industriële Vormgeving in Eindhoven, waar hij o.a. les kreeg van schilder Kees Bol. Maar het meest bepalend voor de richting die Manders ging volgen is Dorus van Oorschot geweest: ook hij schilderde in de traditie van de School van Barbizon en de Haagse School. Gezamenlijk trokken zij er elke week op uit om te gaan schilderen in de buitenlucht.

Jos Leurs (Valkenswaard 1947), eveneens leergierig autodidact, voegde zich op verzoek van Frans Manders bij hen.

De vele uren die zij als kompanen met Dorus doorbrachten lieten zichtbare sporen na in hun beider werk. Maar onmiskenbaar werkten zij de invloeden op eigen wijze uit en gingen zij hun eigen weg. Kleurrijk en impressionistisch, toch elk met hun eigen herkenbare stijl.

Op de expositie worden werken van Dorus van Oorschot, Frans Manders en Jos Leurs in combinaties getoond, waarbij de eigenheid van de drie kunstenaars voor zichzelf spreekt.